เลือกตั๋วที่ต้องการ

* Arrival date

900 บาท

650 บาท * สูง 120-129 ซม.

350 บาท * สูง 90-119 ซม.

350 บาท * เเสดงบัตรผู้พิการ

ส่วนลด % ตามอายุ บาท * 50 ปีขึ้นไปเเเสดงบัตรประชาชน

* เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 cm. เข้าฟรี

รายละเอียดของคุณ

  • ผู้ใหญ่ 900 บาท
  • จูเนียร์ (สูง 120-129 ซม.) 650 บาท
  • (สูง 90-119 ซม.) 350 บาท
  • ผู้พิการ (เเสดงบัตรผู้พิการ) 350 บาท
  • ผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไปเเเสดงบัตรประชาชน) ส่วนลด % ตามอายุ
  • * เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 cm. เข้าฟรี